Thermocouple /PT100 sensor

เซ็นเซอร์ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมคัปเปิ้ล และอาร์ทีดี (PT100, PT1000)

 

            เทอร์โมคับเปิ้ล และ อาร์ทีดี คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิ โดยการต่อเข้ากับอุปกรณ์ใช้งาน เช่น เครื่องควบคุมอุณหภูมิ,เครืองบันทึดอุณหภูมิ เครืองแสดงผล เป็นต้น

แบบหัววัดแบบต่างๆ

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 21,319