Heater

   Heater
ฮีทเตอร์
 (Heater) เป็นอุปกรณ์ทำความร้อนในอุตสาหกรรม ที่มีหลักการพื้นฐานคือ เมื่อมีกระแสไหลผ่านลวดตัวนำที่มีค่าความต้านทานสูง ลวดตัวนำจะร้อน ดังนั้น ลวดที่ใช้ผลิตฮีทเตอร์จะต้องมีคุณสมบัติเหนียวและทนอุณหภูมิได้สูง

                                

 ฮีทเตอร์รัดท่อ                                         ฮีทเตอร์ต้มน้ำแบบจุ่ม                               ฮีทเตอร์ครีบ

 สำหรับงานรัดโมลโลหะเช่นเครื่อง              สำหรับงานให้ความร้อนกับของเหลว           สำหรับงานที่ต้องการลมร้อน เช่นเครื่องฉีดพลาสติก , เป่าถุง                                 เช่นบ่อต้มน้ำร้อน ถังอุ่นน้ำมัน                    เช่นเคื่องเป่าอบแห้ง

                                

ฮีทเตอร์ต้มน้ำแบบเส้น                                ฮีทเตอร์แท่ง                                              ฮีทเตอร์อินฟราเรด

สำหรับงานให้ความร้อนกับของเหลว             สำหรับงานที่ต้องการให้ความร้อน                  สำหรับงานที่ต้องการให้ความร้อน

ขนาดเล็กเช่นอ่างน้ำอุ่น                               กับโลหะขื้นรูปต่าง ๆ                                     กับวัตถุโดยตรง เช่น ห้องอบ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 21,659